W dzisiejszym świecie coraz częściej słyszymy o testach psychologicznych oraz psychotechnicznych. Oba rodzaje testów służą do badania osób pod kątem ich zdolności intelektualnych, emocjonalnych i behawioralnych. Jednakże, choć oba rodzaje testów służą do badań psychologicznych, to są one różne pod wieloma względami. O tym, jakie są te różnice piszemy w niniejszym artykule.

Kiedy wykonuje się testy psychotechniczne?

Wykonywane m.in. w Jarocinie testy psychotechniczne wykonuje się najczęściej podczas procesu rekrutacyjnego, w celu sprawdzenia umiejętności kandydatów do wykonywania określonych zadań. Często stosowane są także w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających specjalnych umiejętności lub w przypadku problemów z zachowaniem, np. w przypadku podejrzeń o uzależnienie od alkoholu czy narkotyków.

Kto jest zobowiązany do wykonania psychotestów?

Psychotesty mogą być wymagane przez pracodawców, lekarzy czy organy publiczne w celu określenia zdolności danej osoby do wykonywania określonych czynności lub zawodów. Często są one również stosowane w celu oceny zdolności kierowców do prowadzenia pojazdów lub pilotów do wykonywania lotów.

Różnice między testami psychotechnicznymi a psychologicznymi

Testy psychologiczne są bardziej kompleksowe i obejmują badanie różnych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak zdolności intelektualne, emocje czy zachowanie społeczne. Badania psychologiczne mogą być przeprowadzone przez psychologa lub psychiatrę i służą do określenia stanu psychicznego danej osoby. Z kolei testy psychotechniczne skupiają się na badaniu konkretnych umiejętności, takich jak szybkość i dokładność reakcji, percepcja wzrokowa czy słuchowa, koordynacja ruchowa czy umiejętność przyswajania wiedzy w krótkim czasie. W tym przypadku testy są bardziej obiektywne i mają na celu stwierdzenie, czy dana osoba posiada umiejętności niezbędne do wykonania określonej pracy.

Testy psychologiczne i psychotechniczne mają zastosowanie w różnych sytuacjach, jednakże w obu przypadkach ich celem jest badanie zdolności intelektualnych, emocjonalnych i behawioralnych danej osoby. Choć oba rodzaje testów służą do badań psychologicznych, to różnią się one pod wieloma względami. Testy psychologiczne są bardziej kompleksowe i obejmują badanie różnych aspektów funkcjonowania człowieka, natomiast testy psychotechniczne skupiają się na badaniu konkretnych umiejętności.