Odzież robocza to podstawowy element każdego miejsca pracy, w którym czekają na nas różne zagrożenia. Czy to związane z zawodem, czy z warunkami atmosferycznymi. Dlatego warto wiedzieć jaką odzież kupić i czy to my, osobiście musimy sobie taki ubiór sprawić. Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule. 

Odzież ze sklepu BHP – jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Ustalenie odpowiedniej odzieży roboczej ze sklepu BHP to przywilej pracodawcy, nie oznacza to jednak, że nie spoczywają na nim żadne obowiązki, związane z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przykładowo, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia, przed którym mogłyby uchronić pracownika właściwe ubrania ochronne, to związane z tym konsekwencję ponosi zakład pracy.

Dodatkowo, jeśli w zakładzie panują warunki zagrażające zdrowiu, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć każdemu z pracowników niezbędne środki ochronne. W przypadku kiedy te ulegną uszkodzeniu, pracodawca powinien nieodpłatnie wymienić je na nowe. Nie oznacza to jednak, że odzież ochronna kupiona przez pracodawcę staje się własnością pracownika. W dalszym ciągu jest ona własnością zakładu i pracownik w wypadku zakończenia współpracy jest zobowiązany do oddania wszystkich elementów odzieży roboczej.

Normy BHP odzieży roboczej

Kodeks pracy wyraźnie nakazuje pracodawcy, aby zapewnił pracownikowi odzież roboczą wtedy, gdy:

  • prywatna odzież pracownika może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu,
  • wymagają tego: charakter pracy, względy sanitarne i zasady BHP.

Niemniej jednak odzież ta pozostaje własnością pracodawcy, dlatego to on jest odpowiedzialny za utrzymanie jej w dobrym stanie, a więc za czyszczenie, naprawę czy odkażanie, które nie zmniejsza jej właściwości ochronnych czy użytkowych. Przepisy BHP jasno mówią nie tylko o odpowiedzialności pracodawcy – pracownik jest w równym stopniu zobowiązany do stosowania odzieży roboczej w miejscu pracy.

Niestety, brakuje zapisu prawnego, który definiuje jaką odzież roboczą pracodawca musi zapewnić dla pracownika na konkretnym stanowisku. Może to spowodować ryzyko niedostosowania odzieży do wykonywanej pracy i znaczne zmniejszenie ochrony, a więc także bezpieczeństwa pracownika, dlatego tak ważne jest, aby pracodawca poczuwał się do odpowiedzialności zapewnienia najlepszej możliwej ochrony.