Terapia zajęciowa to forma pomocy ukierunkowana na rozwijanie umiejętności, które są niezbędne do wykonywania codziennych czynności. Celem jest poprawa jakości życia osób, które z różnych powodów mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Terapia ta może być stosowana u osób w każdym wieku – od dzieci po seniorów – i w wielu różnych sytuacjach, zarówno w kontekście zdrowotnym, jak i społecznym.

Czym w praktyce jest terapia zajęciowa?

Terapia zajęciowa skupia się na umożliwieniu pacjentowi najwyższego poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Może obejmować zarówno prace manualne, jak i ćwiczenia motoryczne, a także zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych, poznawczych lub emocjonalnych.

Terapeuci zajęciowi pracują z pacjentami indywidualnie lub w grupach, pomagając im w rozwoju konkretnych umiejętności. Program terapii jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Terapia zajęciowa może obejmować różne techniki i metody, takie jak terapia przez sztukę, terapia ruchem, czy terapia sensoryczna.

Co się dzieje w trakcie terapii zajęciowej?

Podczas terapii zajęciowej, terapeuta pracuje razem z pacjentem nad określonymi celami, które mają na celu poprawę jego samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. W trakcie terapii pacjent wykonuje różne zadania i ćwiczenia, które pomagają mu rozwijać potrzebne umiejętności.

Może to obejmować na przykład naukę wykonywania codziennych czynności, takich jak gotowanie, ubieranie się czy korzystanie z komputera. Terapia może także skupiać się na rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów czy radzenie sobie ze stresem.

Ponadto, terapia zajęciowa może obejmować ćwiczenia mające na celu poprawę zdolności motorycznych, takich jak koordynacja, siła mięśni czy zręczność. Terapeuta może także wprowadzić ćwiczenia dla poprawy zdolności poznawczych, takich jak koncentracja, pamięć czy zdolność do planowania i organizacji. Centrum Terapii Sensoryczna Kraina to miejsce, gdzie pacjenci mogą skorzystać z spersonalizowanego planu zajęć.