Elektrokardiogram, czyli EKG, jest podstawowym badaniem diagnostycznym w kardiologii, pozwalającym na ocenę pracy i kondycji serca. Dzięki EKG można wykryć różnorodne zaburzenia rytmu serca, które mogą prowadzić do groźnych powikłań. W artykule omówione zostaną trzy istotne aspekty związane z badaniem EKG, takie jak przygotowanie pacjenta, metoda przeprowadzania badania oraz interpretacja wyników.

Przygotowanie pacjenta

Przed przystąpieniem do badania EKG, konieczne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. Przede wszystkim należy zgłosić się na badanie w luźnym ubraniu, które ułatwi dostęp do klatki piersiowej. W miarę możliwości należy unikać stosowania kremów lub balsamów na skórę tuż przed badaniem, ponieważ mogą one wpłynąć na jakość otrzymywanych sygnałów. Pacjent powinien również zgłosić lekarzowi wszelkie problemy zdrowotne oraz zażywane leki, gdyż niektóre z nich mogą wpływać na wynik badania. Warto także zachować spokój i unikać stresu przed badaniem, co pozwoli na uzyskanie jak najbardziej rzetelnych wyników.

Badanie EKG opiera się na rejestrowaniu elektrycznej aktywności serca za pomocą elektrod, które są przymocowane do skóry pacjenta. W trakcie badania stosuje się elektrody długoprzewodowe oraz krótkoprzewodowe, które umieszczane są na kończynach oraz klatce piersiowej pacjenta. Rejestrowane sygnały są przekazywane do specjalistycznego aparatu EKG, który analizuje i przedstawia wyniki na papierze lub monitorze komputera. EKG serca jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, trwa zwykle kilka minut i można je przeprowadzić zarówno w pozycji leżącej, jak i siedzącej.

Interpretacja wyników badania

Wyniki EKG przedstawiane są w postaci zapisów fal elektrokardiograficznych, które można odczytywać w skali czasu. Na podstawie tych zapisów lekarz jest w stanie ocenić częstotliwość pracy serca, rytm pracy oraz kierunek przepływu impulsów elektrycznych przez mięsień sercowy. Wykrywanie zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków czy komór to tylko niektóre z możliwych wniosków płynących z interpretacji wyników EKG.

Warto podkreślić, że EKG jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych w kardiologii, które pozwala na wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości serca. Dlatego też w przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości kardiologicznych, warto regularnie wykonywać badanie EKG, aby monitorować kondycję serca i uniknąć poważniejszych problemów zdrowotnych.