Zez to jedna z najczęstszych chorób występujących u dzieci. Charakteryzuje się ona nieprawidłowym ustawieniem gałek ocznych oraz zaburzeniami widzenia jedno lub dwuocznego. Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoznanie zeza u dzieci, dzięki czemu będzie można uniknąć dalszych, przykrych konsekwencji związanych z tą chorobą. Jakie są jeszcze objawy zeza? Jakie rodzaje można rozróżnić?

Zez – czym jest ta choroba?

Zez to choroba, która objawia się bardzo wcześnie u dzieci. Polega ona na niesymetrycznym ustawieniu gałek ocznych, przez co występują zaburzenia widzenia. Schorzenie te sprawia, że oczy dziecka mogą poruszać się zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz do góry lub dołu.

Zez może być zmienny, jak i stały. W przypadku charakteru stałego zmiany widoczne są przez całe życie, a wraz ze starzeniem się, stają się one coraz bardziej widoczne. W przypadku zeza zmiennego może on się pojawiać i zanikać. Choroba ta może również powodować poważne problemy zdrowotne.

Jakie są rodzaje zeza?

W przypadku zeza można rozróżnić jego dwa rodzaje. Może on być jednostronny, czyli dotyczyć tylko jednego oka. Natomiast zez naprzemienny charakteryzuje się tym, że może on występować w przypadku jednego oka, by następnie pojawić się na drugim.

Zeza można podzielić również na inne rodzaje:

  • ukryty – powoduje on zaburzenia mięśni ocznych, które są mogą odpowiadać za wyłączenie się widzenia obuocznego
  • jawny nietowarzyszący – powstaje na skutek upośledzenia nerwu odpowiedzialnego za mięśnie oczne, co powoduje brak możliwości ruchu gałki w jednym określonym kierunku
  • jawny towarzyszący – jego oznaką charakterystyczną jest odchylenie osi jednego oka w stosunku do drugiego. Najczęściej powodem jego powstawania są zaburzenia równowagi między wzajemnie oddziałującymi na siebie mięśniami ocznymi

Jakie są przyczyny powstawania zeza?

Przyczyn powstawania zeza jest bardzo dużo, do najczęstszych należy z pewnością zaliczyć czynniki genetyczne. Jeśli oboje rodziców ma taki problem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich dziecko również będzie miało wadę wzroku. Poza tym można wymienić także niemiarowość oka oraz uszkodzenia mózgowia.

Innymi przyczynami pojawiania się zeza u dzieci mogą być również urazy okolic oka, choroby gałki ocznej, choroby OUN, czyli ośrodkowego układu nerwowego, czy też choroby unerwienia i mięśni ocznych. Jak widać schorzenie, które wywołuje upośledzenie wzroku może mieć bardzo wiele podłoży, co nie zmienia faktu, że pierwsze objawy można zauważyć już we wczesnych jego stadiach.